LATIHAN INDUSTRI

 

   1. Buku Panduan Menjalani Latihan Industri Kolej Komuniti.muat turun

   2. Akses Mudah Latihan Industri Kolej Komuniti - AMLIKK.muat turun

   3. Garis Panduan Pelaksanaan Latihan Industri Edisi PELAJAR.muat turun

   4. Garis Panduan Pelaksanaan Latihan Industri Edisi PEGAWAI.muat turun

   5. Garis Panduan Pelaksanaan Latihan Industri Edisi INDUSTRI.muat turun